1 Tháng Chín, 2021 | beauty , portrait

SU NGUYEN

30 Tháng Tám, 2021 | wedding , wedding-ceremony

JASON + PETTER

31 Tháng Tám, 2021 | wedding , wedding-ceremony

CAM TIEN + DU HWAN

31 Tháng Tám, 2021 | beauty , portrait

KIEU PHUONG

1 Tháng Chín, 2021 | beauty , portrait

ANH THU – RED & ROSE

1 Tháng Chín, 2021 | beauty , portrait

ANH VU

1 Tháng Chín, 2021 | beauty , portrait

TRA MY – CHILDLIKE

1 Tháng Chín, 2021 | beauty , fashion

QUE ANH – VEST FASHION

1 Tháng Chín, 2021 | beauty , portrait

KIM YEN – 28 TET

1 Tháng Chín, 2021 | beauty , portrait

HONG NGOC – SIMPLE

31 Tháng Tám, 2021 | beauty , portrait

CAM NHI – FLOWER

31 Tháng Tám, 2021 | beauty , portrait

HONG NGOC – APPLE

1 Tháng Chín, 2021 | beauty , portrait

KIEU PHUONG – SEXY ROSE

1 Tháng Chín, 2021 | beauty , portrait

DUONG THUY

11 Tháng Chín, 2021 | bau , khac

MIMI TRAN – BẦU SANG CHẢNH

1 Tháng Ba, 2022 | gia-dinh , khac

MINH THU & MOM

1 Tháng Ba, 2022 | gia-dinh , khac

ANH THU & FAMILY

31 Tháng Năm, 2022 | pre-wedding

CAO TIN + HONG NHUNG

10 Tháng Sáu, 2022 | nguoi-noi-tieng

HH NGỌC HÂN

Áo dài có thể xem là đặc sản của nời đây. Hầu như trên con phố nào cũng có một tiệm may hay vài cửa hàng quần áo. Tất...

30 Tháng Tám, 2022 | gia-dinh , khac

ONG LOI – THANH KHUYEN

30 Tháng Mười, 2022 | pre-wedding

THUY DUNG + NGOC THINH

30 Tháng Mười, 2022 | wedding , wedding-ceremony

TUYEN TRUONG + VU LINH

30 Tháng Mười, 2022 | beauty , portrait

THANH KIEU

30 Tháng Mười, 2022 | nguoi-noi-tieng

VAN MAI HUONG

30 Tháng Mười, 2022 | nguoi-noi-tieng

BAO ANH

30 Tháng Mười, 2022 | nguoi-noi-tieng

DUC PHUC

30 Tháng Mười, 2022 | nguoi-noi-tieng

HA NHI

30 Tháng Mười, 2022 | nguoi-noi-tieng

NHA PHUONG

30 Tháng Mười, 2022 | nguoi-noi-tieng

PHUONG VU

30 Tháng Mười, 2022 | nguoi-noi-tieng

TOC TIEN